www.miloslavic.com
www.miloslavic.com ? dubrova諡, Dubrovnik, Croatia, Europe
Povijest Miloslavi桼/strong>
Miloslavi橠 danas
Podrijetlo - slike
Naslovna stranica
Web stranice roda
Miloslavi漢r>

 
 

     Povijest roda Miloslavi漯font>

  Najve橠 dio obitelji Miloslavi栞ivi u ?Dubrova諯j. A zadr? su se i na podru誵 za koje se smatra da je postojbina klana Miloslavi栭 Makorvobitno prezime roda je bilo Lapa詮a i prema njemu se i danas jedan zaselak u Mako?zove Lapa詮e. Prezime Lapa詮a prvi put se bilje?83. godine u Zatonu (Dubrova諯 primorje),ali nije potvr审 povezanost te obitelji sa ?im prezimenjacima.

   Miloslavi株e patronimi諯 prezime koje se javilo u obitelji vjerojatno u 16. stolje浬 prvo kao nadimak, da bi tek u drugoj  polovici 18. stolje桠dobilo funkciju pravog prezimena. Miloslavi栍 je izvedenica slavenskog podrijetla, od mu易imena Miloslav, imena koje se vrlo 襳to pojavljivalo u dubrova諯m podru誵 sve do kraja 16. stoljle桠kada, prodorom sveta諩h imena i庡va. Razne varijante tog imena - Miloslav, Milosav, Miljko, Milko, Milislav, Mili?ileta, Milin, Miloje i dr. zadr?su se i do danas u mnogim dubrova諩m prezimenima - Mili欠Mileti欠Milovi欠Milokovi欠Miljkovi欠Mili試, Milosav, Milislavi欠Mili欠Milunovi欠Miljevi栩td.

   Napomena: Osobe s prezimenom Miloslavi栫oje nalazimo u dubrova諩m arhivskim dokumentima u 14. i 15. stolje浬 pa i kasnije, nemaju nikakve genealo堶eze s obitelji iz Makoo su patronimikoni, tj. oznake o襶a imena, a ne prava prezimena. Nastajali su na razim mjestima jer je to ime bilo 襳to.

   Miloslavi橠iz Mako?bili su prezime kasnije, a za襴ak je, vjerojatno, u osobi Miljka, odnosno Miloslava, iz Mako? ro宯g oko 1525.

   Prvi arhivski spomen obitelji ne registrira njezino prezime, ali se nazire korijen prezimena. Godine 1596. Petar Ivanov Kisi栯su宠je mjesec dana veslanja na galiji s okovanim nogama kao i da plati tzv. ?nte鶡nu Miljkovom iz Makoisi株e ranio Ivana Miljkovog pa mu je morao nadoknaditi izgubljenu zaradu za dane koje ovaj zbog ozljede nije mogao raditi. Ivan Miljkov je pripadao rodu Lapa詮a i najvjerojatnije je da je ba?ma njegovom ocu Miljku odnosno Miloslavu i nastalo patronimi諯 prezime Miloslavi殼/font>

   Sve do kraja 17. stolje桠obitelj se prati kroz patronimikone, dakle bez oznake prezimena u dokumentima. Tako se Andrija Antunov pojavljuje kao posjednik ku楠u Mako?1663. i 1673. godine. Dana 17.11.1671. godine spominje se Antun Andrijin iz Postranja (Gornja ?, bez nazna襮og prezimena, ali sigurno Lapa詮a. Svijedo詠u parnici koju su ? Gle嶩栩 Benedikt Staj pokrenuli protiv seljana petra襠 zbog kra宠Dana 6.3.1677. Milica, Antuna Andrijinog iz Postranja tu?je Stjepana Stjepanovog Keleza da ju je istukao.

   Dana 8.2.1685. godine prvi put (koliko je zasad poznato) se u ?im dokumentima bilje?ezime Lapa詮a. Benedikt Staj tu?e tada Antuna Lapa詮u zbog 崥 koju mu je na posjedu pri詮ila njegova stoka.

   Odlu赪u楠dokaze o indetifikaciju obitelji pru?rija sudskih parnica iz 1693. godine, pomo浠kojih se mo?vrditi ku桠u kojoj su 檥li 1673. godine, a koja je u popisu ozna襮a na patronimi諩 na詮, bez prezimena. Tako je dana 24.6.1693. godine pokrenut postupak protiv Andrije Antunovog Lapa詮e i Antuna Pigina zbog ubojstva Martina Nikolinog Keleza. U toku procesa bilje? i Andrijina Marija te brat Vicko Lapa詮a. Mjesec dana kasnije, 22.7.1693. godine, Antun Andrijin Lapa詮a tu?e VlahuΩkolinog Keleza jer ga je htio ubiti, a sutradan, 23.7.1693., Miha Vlahu? i Nikolu Stjepanovog Keleza zbog prijetnji. U parnici se spominju i Antunovi sinovi Andrija i Vicko. Dana 21.9.1693. godine Andrija Antunov Lapa詮a i njegova majka Milica pokrenuli su spor protiv Lovra Vickovog Kipre iz Postranja (Bui桩 zbog fizi諯g napada.

   U tim parnicama spominju se, dakle, pet od ?soba iz popisa 1673. godine: Antun sin Andrijin, Milica, te sinovi Vicko i Andrija. Svi su isklju詶o Lapa詮a, a Miloslavi栍 im je patronimi諩 nadimak koji se upotrebljava u govoru naroda, ali ne i u administraciji.

   Dana 27.12.1754. godine Vicko Antunov Miloslavi栺vani Lapa詮a usmeno je izrekao svoju posljednju volju u prisustvu svjedoka Luke Puha (Jakobu桩 i Tonka Kipri桮 U oporuci spominje sinove Luku, sve楮ika Vicka, Nikolu i Andriju koji 橠 izvan zemlje. U tom testamentu prvi put se bilje?ezime Miloslavi栫oje 楠ubrzo postati glavnim prezimenom obitelji, a prvobitno, Lapa詮a, dobit 楠funkciju nadimka koji 楠 postepeno, stvaranjem novih nadimaka, potpuno i庮uti u 19.stolje浠i zadr?se jedino u ogranku koji je 1743. godine iselio iz Mako?Broce na poluotoku Pelje宠Ba? postojanje tog ogranka najja詠je dokaz da je Lapa詮a originalno prezime roda, a da je Miloslavi栰o襬o rabiti tek poslije 1743. godine u Mako? dok se u Brocama konzerviralo staro prezime.

   Kao ?e ve栰omenuto, godine 1673. ku浠u Mako?(u zaseoku Lapa詮e) posjeduje Andrija Antunov, a u ku橠jo? 楠Andrijin sin Antun, nevjesta Milica te unu衤 Nike, Vicko i Andrija. Antun i Milica bra让 su par od kojeg potje赠 svi dana?Miloslavi橮 Pored Vicka i Andrije imali su jo?nog sina, Nikolu, ro宯g poslije 1673. godine i od ta tri sina dijele se tri grane roda koje i danas postoje.

   Od najstarijeg Vicka potje赠Miloslavi橠s nadimkom ?rko, Grujo i Kipre. Od srednjeg, Andrije potje赠oni s nadimkom Le桫, Mi?, Mijat i Popov, A od najmla姬 Nikole  oni sa nadimkom ?mo, Prigo, Kiso, Loje ?ban, Spr? te jedina obitelj koja i danas nosi staro prezime ?telj Lapa詮a u Brocama na Pelje宼/font>

 Izvorni tekst: Nenad Vekari栭 Dopuna: Marko Miloslavi漯h5>
 
Kontakt
Message board
 
? dubrova諡
klapa Subrenum
 
miloslavic.com soon on
English and Spanish
   
(c) by miloslavic.com, ?dubrova諡, Dubrovnik, Croatia, Europe
由于民间相传酒酿蛋的做法有很多种产后丰胸产品,质量有层次之分,所以喝不同质量层次的酒酿蛋,作用差异也会很大。粉嫩公主酒酿蛋创始人刘燕,祖上就自有一套很好的酒酿蛋的做法,代代相传,通过多年的沉积和堆集,相传到刘燕这一代产后丰胸方法,传统手艺做法与现代科学相结合,通过7年超长周期的研制,发明出了粉嫩公主酒酿蛋,发挥出了酒酿蛋的成效,成果了健康丰胸和内生养颜的必需品丰胸食物,赢得了万千亲们的力捧,获得了广阔丰胸界的共同认可,也因而发明晰粉嫩公主酒酿蛋的品牌专利粉嫩公主酒酿蛋